Privacyverklaring

 

Badmintonclub Schollevaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Secretariaat BC Schollevaar

p/a Max Woiskistraat 26

3069 ZN Rotterdam

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Badmintonclub Schollevaar verwerkt je persoonsgegevens zodra je gebruik maakt van een aanmeldingsformulier op onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in het ledenbestand op de website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Badmintonclub Schollevaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van de contributie en betalingen

- Verzenden van de nieuwsbrieven

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit uit clubbelang nodig is

- Je te informeren over wijzigingen in teamindelingen, wedstrijd- en trainingsschema’s

- Aan- afmelden van je lidmaatschap bij Badminton Nederland

- Aanmaken van je spelerspas

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Badmintonclub Schollevaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, dat wil zeggen tot twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor zover relevant.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Badmintonclub Schollevaar deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Badmintonclub Schollevaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Badmintonclub Schollevaar jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Welke cookies en met welk doel die gebruikt worden staat in de cookieverklaring.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ledenadministratie@bcschollevaar.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Badmintonclub Schollevaar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Badmintonclub Schollevaar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Tip de autoriteit persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Badmintonclub Schollevaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of stuur een bericht aan de ledenadministratie.

 

Het bestuur van Badminton Club Schollevaar