Competitiereglement

Badminton Nederland Najaarscompetitie

Deze competitie wordt georganiseerd door Badminton Nederland. BC Schollevaar speelt in de klassen 3e divisie landelijk t/m 7e klasse regionaal. Badminton Nederland is van plan om de regionale klasses in divisies over te laten gaan; hierover volgt meer informatie zodra dit bekend is. Behalve gemende teams (min. 2 heren en 2 dames), is ook mogelijk mee te doen met een herenteam (min. 4 heren).

De competitie bestaat uit 14 wedstrijden met per wedstrijd 8 partijen: 2 dubbels, 4 singles en 2 gemengd dubbels (een herenteam speelt 4 singles en 4 dubbels).

Teams worden op sterkte ingedeeld door de TC. Voor de klassen 5 t/m 8 is het ook mogelijk je als team op te geven. Om te proberen om iedereen op zijn of haar gewenste niveau in te delen kan het wel voorkomen dat de TC nog een mogelijke uitbreiding van een opgegeven team voorstelt.

Selectiegroep

In het competitiereglement hieronder maakt de TC een duidelijk onderscheid tussen de selectiegroep en de overige teams. De teams die uitkomen t/m de 4e klasse in de Badminton Nederland competitie worden tot de selectiegroep gerekend. Dit is mede ingegeven door hetgeen in het beleidsplan van de Technische Commissie bepaald is voor de komende jaren. Om onduidelijkheden en misverstanden in de loop van het seizoen of tijdens de wedstrijden te voorkomen vragen wij je het formulier aandachtig door te lezen.

 

COMPETITIEREGLEMENT

Algemeen

 • Als je je opgeeft voor de senioren najaarscompetitie word je geacht alle wedstrijden te komen spelen.
 • Teams worden door de TC in samenspraak met de trainer op sterkte samengesteld op een dusdanige manier dat de kans op het winnen van wedstrijden het grootst is. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er geen persoonlijke vooroordelen bestaan die het samenspelen met andere spelers op voorhand uitsluit.
 • Spelers die 5e klasse of lager spelen kunnen zich als team opgeven. De TC behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze teams.
 • De TC behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor volgende jaren niet te accepteren, indien een speler zich na bekendmaking van de (voorlopige en/of definitieve) teamindeling of tijdens het lopende seizoen terugtrekt uit de competitie of meer dan 3 keer een wedstrijd heeft afgezegd zonder een onoverkomelijke reden.
 • De indeling is gebaseerd op de doelstellingen die in het beleidsplan van de TC zijn vastgelegd.
 • Wij gaan ervan uit dat je tijdens het spelen van wedstrijden de naam van BC Schollevaar en eventuele sponsors op een sportieve manier uitdraagt en het imago van de club niet schaadt. Onbehoorlijk taalgebruik en misbruik van attributen, zoals het smijten met rackets en bidons, passen niet bij onze club. Bij herhaaldelijke misdragingen kan na waarschuwingen een sanctie volgen.
 • Thuiswedstrijden worden zoveel mogelijk ingepland op de zondag.
 • Bij het gebruik van een reservebaan heeft het hoogste team voorrang. Bij uitzondering kan de stand in de poule van doorslaggevende rol zijn bij het toewijzen van de volgorde van het gebruik van de reservebaan.
 • De wedstrijden moeten zoveel mogelijk aaneengesloten worden gespeeld. Je wordt verzocht als team pas na afloop van de wedstrijd met de tegenstander iets te gaan drinken.
 • Tijdens de wedstrijden dien je het clubshirt te dragen.

Alleen voor de selectiegroep:

 • De teams die uitkomen t/m de 4e klasse in de Badminton Nederland competitie worden gerekend tot de selectiegroep.
 • Voor de selectiegroep worden de basisopstellingen van de teams door de TC in overleg met de trainer bepaald.
 • Invallers voor de selectiegroep worden in overleg met de trainer en de TC bepaald.
 • De TC behoudt zich het recht voor om de teamsamenstellingen en/of -opstellingen te wijzigen met het doel de teams zo hoog mogelijk te laten eindigen.
 • Trainingen zijn verplicht voor de selectiegroep.
 • De spelers van de selectiegroep worden dringend verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de speelgelegenheid op de andere speelavonden en zelf hun conditie op peil te houden.

Alleen voor de teams buiten de selectiegroep:

 • Invallers voor de niet-selectieteams worden in overleg met de teamcaptain en de competitieleider geregeld.
 • Voor de niet-selectieteams wordt de basisopstelling van het team in onderling overleg bepaald en daarna doorgegeven aan de competitieleider.