Lidmaatschap

              
Lid worden van BC Schollevaar?

Hier is het inschrijfformulier


Opzegging lidmaatschap

Opzegging dient schriftelijk, vóór 1 mei (senioren) of vóór 1 september (junioren) gedaan te worden per e-mail via: ledenadministratie@bcschollevaar.nl  of door middel van het formulier op de website.

De opzegging is pas van kracht nadat het lid hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. Indien te laat wordt opgezegd, is de contributie voor het gehele daaropvolgende seizoen verschuldigd.

Een te late opzegging kunnen wij niet meer in behandeling nemen voor de start van het nieuwe seizoen. Door een tijdige opzegging is het bestuur namelijk in staat snel maatregelen te nemen (leden werven of zaalhuurverplichtingen aanpassen), waardoor de contributie laag kan blijven. U profiteert daar dus van mee. Wij rekenen op uw medewerking in deze.

 
 
De kosten

Badminton is geen dure sport, voor senioren komt het uit op ongeveer € 5,00 per week (uitgaande van gemiddeld 38 speelweken), hier kunt u drie avonden per week (maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond) voor spelen.
Het enige dat u naast het lidmaatschap nog nodig heeft is een racket, sportkleding en goed sportschoeisel.
Wij kunnen u hierin adviseren. Via de club zijn diverse materialen en de clubkleding verkrijgbaar.


Vrijspelen
Voor niet-leden bedragen de kosten voor een avond vrijspelen € 10,00

 

Senioren Contributiebedrag

Senioren (18 - 21 jaar)
Leeftijd bij start seizoen - 1 september

€ 175,00
Senioren (vanaf 21 jaar) € 203,00
G-groep € 141,00
   
Junioren  
Junioren groep 1 - Onderbouw
Incl. 1 jeugdtraining doordeweeks
€ 141,00
Junioren groep 2 en 3 - Middenbouw en Bovenbouw
Incl. 1 jeugdtraining doordeweeks
€ 160,00
Junioren groep 4 - Selectie 
Incl. 1 jeugdtraining doordeweeks

€ 180,00

Junioren groep 4 - Selectie
Incl. 1 seniorentraining doordeweeks
€ 200,00
Junioren groep 4 - Selectie
Incl. 2 seniorentraining doordeweeks
€ 230,00
   
Competitiebijdrage  
Jeugdcompetitie - plastic
€ 33,00
Jeugdcompetitie - veer € 40,00
Senioren najaarscompetie - plastic € 46,50
Senioren najaarscompetitie - veer € 56,50
Senioren voorjaarscompetitie - plastic € 23,50
Senioren voorjaarscompetitie - veer € 33,50
   
Trainingsbijdrage senioren  
Eenmaal per week € 90,00
Tweemaal per week € 135,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubkleding
De aanschaf van clubkleding is voor competitiespelers (zowel jeugd als senioren) verplicht.
     
Inschrijfkosten:
Senioren: éénmalig  € 15,00
Junioren: éénmalig   € 11,00
 
 
Lid worden gedurende het seizoen
Wordt u lid gedurende het seizoen dan betaalt u naar rato. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 1 juni (indien anders, wordt
dit vermeld op de site) en het NBB-jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De maand waarin u lid wordt telt wel volledig mee, ook
wanneer u slechts een gedeelte daarvan lid bent.
 
Contributie

Contributie is verschuldigd binnen 1 maand na factuurdatum.

Betalingsgegevens:

Badmintonclub Schollevaar

IBAN: NL52 INGB 0005 6872 61
BIC: INGBNL2A

Gespreide betaling mag. Dat kost u wel € 30,- extra vanwege extra administratieve werkzaamheden.
Als u dat wilt, laat dat dan vóór 15 oktober weten, door een e-mail te zenden naar: penningmeester@bcschollevaar.nl

Als u na 1 maand (dit is ook de wettelijke betaaltermijn) na factuurdatum nog niet betaald heeft, wordt het factuurbedrag verhoogd met € 40,- aanmanings- en incassokosten.
Heeft u vóór 1 december nog niet betaald, dan wordt de incasso uit handen gegeven bij een incassobureau.
Tevens is men dan niet meer gerechtigd om te spelen en/of te trainen en zal uw spelerspas van het afhangbord worden verwijderd..

Betaling in termijnen
Indien uit één gezin 4 of meer personen lid zijn van BCS is gespreide betaling mogelijk in overleg met de penningmeester, zonder dat er administratiekosten in rekening worden gebracht.

Staffel-/gezinskorting
Wanneer 4 leden uit één gezin (woonachtig op hetzelfde adres) lid zijn krijgt men 5% korting op de basiscontributie, bij 5 leden op dezelfde voorwaarde 10% korting, enz. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur                            


BC Schollevaar werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw kind bij ons komen sporten, maar heeft u daarvoor niet genoeg geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Capelle maakt deelname wél mogelijk. Verschillende van onze jeugdleden maken al gebruik van een bijdrage. Ook uw kind is van harte welkom.

Lidmaatschap, kleding en attributen
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt (een groot deel van) de contributie voor het lidmaatschap en eventuele kleding en attributen die nodig zijn. De bijdrage voor sport is maximaal € 225,00 per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Aanvraag?
Een aanvraag doet u met behulp van een intermediair.
Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Zoals een leraar, het CJG of Welzijn Capelle.

Voorwaarden en aanvraagformulier
Kijk voor de voorwaarden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur op capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds
Daar vindt u ook de lijst met Capelse intermediairs en het aanvraagformulier.