Dubbelspeltactiek in het kort

Dubbelspel tactiek in het kort

 

Algemeen

          Dubbelen doe je met elkaar, je bent niet aan het singelen!

          Als het ene koppel verdedigt, dan valt het andere koppel aan.

          Als je hoog terugslaat dan verdedig je.

          Kan je smashen of droppen dan val je aan.

          De bedoeling van het spel is om de shuttle zo snel mogelijk op de grond te krijgen en niet om

           de shuttle zolang mogelijk in de lucht te houden.

          Net zoals in het voetbal: de aanval is de beste verdediging!

          Als je aanvalt dan hoef je het minste te lopen.

          Badminton is net als schaken, anticipeer op je tegenstander en denk een paar slagen vooruit.

          Als de een naar achteren loopt, gaat de ander automatisch naar voren (en vice versa).

           Badminton is een dynamische sport, je bent constant in beweging.

          Naar achteren lopen is makkelijker dan naar voren lopen:

           Als je naar achter moet lopen, bevindt de shuttle zich nog in de lucht;

           Moet je naar voren lopen dan is de shuttle aan het dalen.

 

Het begint met de service:

          Als je kort serveert blijf je vóór en je partner staat achter je.

          Als je hoog serveert sta je naast je naast elkaar in het midden van je eigen vak.

 

De verdediging:

          Je verdedigt dus als je hoog serveert of de shuttle hoog terugslaat.

          Als je verdedigt, sta je naast elkaar in het midden van je eigen vak.

          Wat verdedig je dan? Je gehele eigen vak, van voor naar achter.

 

Wat zijn de verdedigende slagen?

          Clear

          Lob

          Hoge service

 

De aanval:

          Je valt dus aan wanneer jij of je partner een hoge shuttle ontvangt.

          Als je aanvalt staat er één vóór en de ander achter.

          Als je dan voorstaat dan is het hele voorveld is voor jouw rekening. Elke shuttle die kort

           over het net terug komt is dan voor degene die voor staat.

          Elke shuttle die dan hoog teruggespeeld wordt is dan voor degene die achter in het veld

           staat.

          Zolang je kan aanvallen, blijft de een vóór en de ander achter.

 

Wat zijn de aanvallende slagen?

          Smash

          Drop

          Lage service (tegenstander wordt daardoor vaak gedwongen om een lob terug te slaan)

 

Positie in het veld:

 

Wanneer sta je voor en blijf je voor?

          Als je kort serveert.

          Als je de shuttle kort over het net terug speelt (bijvoorbeeld als je een service ontvangt).

 

Wanneer sta je achter en blijf je achter?

          Als je een hoge service ontvangt.

          Als de tegenstander alles hoog terug blijft slaan zodat je zelf steeds kan blijven aanvallen

           (smashen en droppen).

 

Wanneer sta je naast elkaar en blijf je naast elkaar staan?

          Als je hoog serveert.

          Als je de shuttle hoog terug blijft slaan en de tegenstander kan blijven aanvallen (op je blijft

           smashen of droppen).