BC Schollevaar diploma's


Bij BC Schollevaar hebben we voor de beginnende jeugdleden de BC Schollevaar diploma’s. Dit is een leuke en leerzame manier om badminton onder de knie te krijgen en te laten zien hoe ver je bent. De diploma’s zijn een soort zwemdiploma’s voor badmintonnende jeugdspelers.
Er bestaan zes BC Schollevaar diploma’s, elk met eigen eisen en een eigen examen. Alle diploma’s hebben praktijkeisen, deel 2 en 4 hebben daarbij ook nog theorie-eisen.
Deel 1, 2 en 3 hebben betrekking op het enkelspel en deel 4, 5 en 6 op het dubbelspel.

Wanneer je de BC Schollevaar diploma's (alle 6) hebt gehaald dan ben je echt een goede badmintonspeler geworden en helemaal klaar voor de competitie!

Met het testen en uitreiken van BC Schollevaar diploma’s willen we de te maken vorderingen meetbaar maken. Het is bedoeld als stimulans voor de met badminton beginnende jeugdspelers.

Het BC Schollevaar diploma-systeem: 
Deelname: Natuurlijk begin je bij BC Schollevaardiploma 1. Als je dat gehaald hebt dan ga je trainen voor deel 2, 3, 4, 5 en 6. Sommige eisen lijken gemakkelijk, maar in een spelsituatie valt het niet altijd mee om een goede techniek te behouden. Je zult veel moeten trainen en je goed moeten concentreren op de uitvoering van je techniek. Tijdens de trainingen besteedt onze trainer daarom altijd aandacht aan die dingen die je moet weten en kunnen voor de BC Schollevaardiploma’s.

Hoe en waar wordt het examen afgenomen: Onze eigen trainer is examinator en heeft daarbij hulp van assistenten. Dit kan een trainer van een andere vereniging zijn of iemand van onze eigen club. Het zijn altijd mensen die heel veel van de techniek en tactiek van badminton weten en die dus weten waar ze naar moeten kijken.
De BC Schollevaar diploma examens worden georganiseerd op een zaterdag in onze eigen sporthal. Je moet tijdens het examen al die dingen laten zien die voor het deeldiploma dat je wilt gaan halen nodig zijn. Om alvast een beetje te wennen aan de opzet van zo’n examenochtend gaan we één of twee keer een soort proefexamen doen, dan weet je wat er van je verwacht wordt en dan kun je gelijk de ‘puntjes op de i zetten’.

Grip, korte forehand service, inrushen op korte service, korte backhand service, lob service, clear, forehand drop, smash, backhand smash verdediging, around the head, onderhandse netdrop backhand/forehand, backhand drop, spelregels, basistactiek enkel en dubbel spel: allemaal slagen en onderdelen die je gaat leren en die je kunt bij het behalen van diploma 6.

De snelheid waarmee dit wordt aangeleerd is voor een groot deel afhankelijk van het jeugdlid. Daarbij moet de leeftijd niet onderschat worden. Kinderen tot de leeftijd van 10 jaar hebben een nog niet volledig ontwikkelde oog-hand coördinatie. De trainer heeft ruime ervaring om voor ieder jeugdlid een plezierige en motiverende strategie uit te zetten, zodat het badmintonspel leuk blijft.

 

De exameneisen voor de BC Schollevaar diploma’s:

BC Schollevaar diploma 1:

1. Het kunnen vasthouden van het racket in de shakehands grip.
2. Gedurende 2 minuten met onderhandse slagbewegingen afwisselend de shuttle hoog en laag spelen.
3. Het kunnen uitvoeren van een korte aangeefslag.
4. Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie forehand net.
5. Het kunnen uitvoeren van een hoge aangeefslag.
6. Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie forehand achterveld.


BC Schollevaar diploma 2:

1. Zelfstandig uitvoeren van de warming-up.
2. Het kunnen uitvoeren van een forehand netreturn.
3. Het kunnen uitvoeren van een lobservice.
4. Het kunnen uitvoeren van een forehand dropshot.
5. Het kunnen uitvoeren van een forehand clear.
6. Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie backhand achterveld.
7. Spelregelkennis enkelspel.


BC Schollevaar diploma 3:

1. Het kunnen uitvoeren van een forehand lob.
2. Het kunnen uitvoeren van een backhand lob.
3. Het kunnen uitvoeren van een backhand smashreturn.
4. Het kunnen uitvoeren van een backhand dropshot.
5. Het kunnen uitvoeren van een forehand smash.
6. Het kunnen toepassen van een forehand clear, forehand dropshot, forehand lob en netreturn in een wedstrijdachtige situatie.


BC Schollevaar diploma 4:

1. Inschatten waar de shuttle neerkomt en daarheen tijdig verplaatsen.
2. Het kunnen uitvoeren van de korte backhand service.
3. Het kunnen uitvoeren van de korte servicereturn.
4. Het kunnen uitvoeren van een netdrop.
5. Het innemen van de juiste plaats tijdens de posities bij service en service ontvangst.
6. Spelregelkennis dubbelspel: kennis hebben van dubbelspellijnen, servicevakken en puntentelling.


BC Schollevaar diploma 5:

1. Het kunnen uitvoeren van een around the head dropshot.
2. Het kunnen uitvoeren van een smashreturn bij een smash op (naast) het lichaam.
3. In de positie scoren voorkomen regelmatig moeilijke maar haalbare shuttles spelen (buiten de basispositie), vooral diep.
4. In de positie van initiatief, regelmatig moeilijke maar haalbare shuttles spelen (buiten de basispositie), vooral kort.


BC Schollevaar diploma 6:

1. Het kunnen uitvoeren van een around the head clear.
2. Het kunnen uitvoeren van een around the head smash.
3. Bij initiatief verlies: overname van voor-en-achter naar side-by-side.
4. Bij initiatief verwerven: overname van side-by-side naar voor-achter.