Criteria teamindeling


Onze filosofie

We denken niet in teams, maar in één selectiegroep. De doelstellingen willen we met elkaar behalen, samen staan we sterker. Hierbij zijn we geen sekte, die nieuwkomers per definitie naar een lagere klasse verwijzen. Daarbij koesteren we wel onze eigen jeugd. We beoordelen zoveel mogelijk op objectieve criteria en doen dat zo transparant mogelijk. We verwachten dat de selectiegroep regelmatig komt trainen en anders regelmatig op de vrije speelavonden verschijnt. We verwachten van de selectiegroep, dat ze de competitievoorwaarden, zoals vermeld op het inschrijfformulier, volledig onderschrijven en zich daar ook naar schikken. Hierbij gaat het met name om het recht dat de TC zich voorbehoudt om in te grijpen in de op- en samenstelling van de teams, wanneer de stand in de poule in conflict is met onze doelstellingen.

De TC maakt de teamindelingen aan de hand van onderstaande criteria en zal haar keuzes altijd met argumenten onderbouwen. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk spelers die zich hebben opgegeven voor de competitie in te delen op een bij deze spelers passend niveau. Helaas zijn we hierbij gebonden aan de niveaus van de teams die we beschikbaar hebben; we kunnen de klassen waarin de teams uitkomen niet zelf kiezen. Hierdoor kunnen wij nooit iedereen tevreden stellen. Spelers die zich opgeven voor de competitie horen dit te weten en wij verwachten dan ook dat zij hier rekening mee houden bij hun inschrijving. Terugtrekking van een speler na bekendmaking van de teamindeling kan voor deze speler dan ook consequenties hebben voor toekomstige competities (bijv. het niet indelen van deze speler).

 

Criteria voor de teamindelingen, gerelateerd aan onze doelstellingen


1. Onderlinge sterkte

Als eerste kijken we naar de onderlinge sterkte. Dit meten we aan de hand van resultaten van wedstrijden op de trainingen, doordeweekse avonden, de clubkampioenschappen en tijdens toernooien. We kijken hierbij naar alle onderdelen, dus single, dubbel en mix. Daarbij kijken we ook terug naar de resultaten van de vorige clubkampioenschappen. Verwachtingen en prognoses voor de nabije toekomst tellen ook mee.


2. Resultaten van de afgelopen competitie

Hierbij kijken we naar:

De persoonlijke score.
De manier van spelen: hoe zijn de resultaten tot stand gekomen?
De sterkte in de poule.
De gespeelde partijen: welke partijen en als 1e of als 2e dame/heer?
Gedrag en houding: hoe ben je omgegaan met de druk en teleurstellingen?


3. Tactische keuzes

Welke partijen hebben we in gedachten voor de desbetreffende speler of speelster?

Wat zijn de vooruitzichten op winst in je partijen (single, mix, dubbel)?


4. Inzet en motivatie

Opkomst op de trainingen, deelname aan de looptrainingen van Jan de Wit. Kom je regelmatig spelen op de speelavonden en speel je serieuze partijen op de speelavond (m.a.w. wil je jezelf nog verbeteren)?


5. Historie

Tenslotte kijken we terug naar de voorgaande jaren. Hoe waren de ontwikkelingen van een speler, zowel qua resultaten als qua gedrag en houding, bijv. tijdens de afgelopen competities? Zijn spelers gestrest geraakt omdat ze niet aan het verwachtingspatroon konden voldoen? Is de fysieke belasting te groot geweest met als gevolg vervelende blessures? Heeft een speler het competitiereglement in de voorafgaande seizoenen geaccepteerd? Was er sprake van acceptatie van de teamindelingen tijdens de vorige edities?