Beleidsplan TC


Waarom een beleidsplan:

Wij zijn een ambitieuze vereniging in beweging.
Uitgaande van onze verenigingsslogan ‘een leven lang BCS’ willen wij onze leden een
platform geven om eenieder op elk gepast niveau te kunnen laten badmintonnen, vanaf
de jongste jeugd tot zo lang mogelijk.

Het technische badmintongebeuren valt onder de verantwoordelijkheid van de Technische
Commissie en onder goedkeuring van het dagelijks bestuur.
Het opleiden van de jeugdspelers en het volgen van die ontwikkelingen is een gedeelde
verantwoordelijkheid met de Jeugdcommissie.

Onze jeugd is het fundament voor onze toekomst. De jeugdspelers van vandaag zijn de
selectiespelers van morgen. Vandaar dat zij een belangrijke plaats innemen in het beleidsplan.

Het beleidsplan uit 2006 was onze eerste stap op een weg naar een hoger niveau met
onze competitiegroep.
Met pieken en dalen hebben we ons een redelijk uitgangspunt bezorgd voor ons nieuwe
plan ‘Samen verder op weg´.

Samen, omdat we dit als TC niet alleen kunnen, daarvoor hebben we de inzet en motivatie
van de spelers nodig en het vertrouwen, enthousiasme en ondersteuning van de ouders.

Wij als TC nodigen u uit om hiervan deel uit te maken.

 

Beleidsplan van de Technische Commissie van BC Schollevaar

Doel:

We willen tot de beste badmintonverenigingen in de regio Rijnmond behoren.

We willen autonoom en onafhankelijk van badmintonscholen en academies onze jeugd opleiden.

De selectie van BCS moet voor tenminste 80% bestaan uit zelf opgeleide leden en daarbij talentvolle spelers behouden, zodat al onze leden zich met de selectie kunnen identificeren én andersom.

Leden van elke leeftijd de mogelijkheid geven door te stromen naar de competitie en iedereen de gelegenheid te geven tot elk gewenst niveau te komen.

De gemotiveerde en gedreven leden gelegenheid geven om topsport te kunnen bedrijven door te faciliteren in trainingsmogelijkheden en baanruimte.

Het kweken van een topsportklimaat en topsportmentaliteit.

 

Korte termijn: 2015/16 - 2017/18

Team  1  2e divisie

Team  2  4e divisie

Team  3  hoofdklasse

Team  4  hoofdklasse

Team  5  2e klasse

Team  6  3e klasse

Team  7  4e klasse

Team  8  5e klasse

Team  9  5e klasse

Team 10  5e klasse

Zoveel mogelijk teams op een respectabel niveau in de mix of mannencompetitie

 

Lange termijn: na 2020/21

Team  1  1e divisie

Team  2  3e divisie

Team  3  4e divisie

Team  4  4e divisie

Team  5  1e klasse

Team  6  2e klasse

Team  7  3e klasse

Team  8  4e klasse

Team  9  5e klasse

Team 10  5e klasse

Zoveel mogelijk teams op een respectabel niveau in de mix of mannencompetitie

 

Middelen om dit te bereiken:

Blijven werken aan de topsportmentaliteit binnen de competitiegroep en jeugdafdeling:

 - Meer ingrijpen bij competitieteams om een goed mogelijk resultaat te bereiken;

 - Trainingsfaciliteiten behouden voor de gehele breedte van de competitiespelers (minimaal 2 keer per week trainen);

 - De trainingsintensiteit en -frequentie van spelers moet omhoog gaan;

 - Onze eigen talenten-campus behouden;

 - De teamindelingen meer afstemmen op het beleidsplan op lange termijn;

 - Meer gaan toernooien met de selectie- en talentengroep;

 - Het clubbelang gaat boven teambelang en het teambelang gaat boven individueel belang;

 - Waarborgen van een behoorlijk competitieniveau;

 - De niveaus tussen de competitieteams op elkaar aan laten sluiten;

 - Spelers van hoog niveau regelmatig laten sparren met spelers van lager niveau om allebei te verbeteren.