Procedure Afgelastingen bij calamiteiten

 

Een bericht van Badminton Nederland
 

De LCW (verantwoordelijk voor de bondscompetitie) en de RCW (verantwoordelijk voor de regiocompetitie) hebben gezamenlijk een ´procedure afgelastingen bij calamiteiten´ opgesteld n.a.v. de onduidelijkheid die vorig seizoen ontstond over het al dan niet afgelasten van wedstrijden vanwege de weersomstandigheden.

Onder calamiteiten wordt verstaan
- Landelijk of regionaal weeralarm door KNMI;
- Dreiging of uitvoering van een terroristische aanval in Nederland waardoor wegen worden afgezet c.q. eveneens wordt geadviseerd thuis te blijven;
- Andere door de overheid via de media kenbaar gemaakte waarschuwingen om zoveel mogelijk thuis te blijven (bijv. overstroming).

Onderscheid tussen bondscompetitie en regiocompetitie
De Calamiteiten Coördinator van de LCW is bevoegd om wedstrijden in de bondscompetitie af te gelasten.
De RCW (Regio Coördinator Wedstrijdzaken) in de desbetreffende regio is bevoegd om wedstrijden in de regiocompetitie af te gelasten.

Beide functionarissen informeren elkaar over hun besluit tot afgelasten. Ze kunnen dus tot een verschillend besluit komen. Het besluit is namelijk mede afhankelijk van het tijdstip van de wedstrijd en de plaats in de regio waar de wedstrijd plaatsvindt.

Communicatie
Indien wordt besloten tot afgelasting, wordt dit gecommuniceerd via het internet op deze pagina onder ´Actuele afgelastingen´ en via Teletekst (Eredivisie).

Voor meer informatie, de volledige procedure ´afgelastingen bij calamiteiten´ en actuele afgelastingen verwijzen wij u naar:

www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/afgelastingen