Spelerspasjes jeugdleden

 

Enige duidelijkheid over spelerspasjes die aan jeugdspelers worden verstrekt

Enkele jaren geleden zijn we hiermee begonnen.
Het doel van zo’n pasje was tweeledig: enerzijds om de jeugdspelers eerder te laten integreren bij de seniorenafdeling met als doel ze langer als lid te behouden en anderzijds het niveau van de selectiegroep voor de toekomst te waarborgen met onze talenten.
Daarbij is het zo, dat de speelavonden er voor de senioren zijn. Ook al zijn sommige jongere jeugdspelers beter dan de beginnende recreant, dan is dat nog geen reden om het jeugdlid een pas te geven. De jeugd heeft zijn eigen speelgelegenheid op de zaterdag. De senioren staan niet te wachten op drukke kinderen op en naast de baan en willen zeker niet weggeslagen worden door 12- en 13-jarigen.
De criteria voor een avondpas voor jeugdspelers waren toen:
   - de jeugdspelers moesten het niveau hebben;
   - het gedrag en de leeftijd.
Het niveau was af te meten aan de teamindeling. We hebben ooit gesteld: de eerste 4 teams. Dat kwam toen aardig overeen met de leeftijd. De oudere jeugdspelers waren in de eerste 4 teams ingedeeld en hadden ook het niveau en ook het gedrag.

De situatie is nu wel anders geworden, de team / klasse-indeling is niet meer hetzelfde. De komende jaren zullen we meer moeite hebben om de hogere competitieklassen gevuld te krijgen en zal het niveau van de eerste 4 jeugdteams navenant lager zijn.
De spelers die nu in de jeugdteams 1, 2 en 3 zijn ingedeeld spelen allemaal mee in de seniorencompetitie.

Als criteria voor een spelerpasje voor een jeugdlid worden nu gesteld:
   1. Je moet ingedeeld zijn in de najaarscompetitie van de senioren. Met als argument: wanneer
        je oud en goed genoeg bevonden wordt om met de senioren in de seniorencompetitie te 
        spelen, mag je ook met de senioren vrij komen spelen;
   2. Je bent ingedeeld in een A team;
   3. Mochten er specifieke gevallen zijn (bijvoorbeeld jeugdspelers die regelmatig invallen bij
        de senioren), dan is dat ter beoordeling van André, na toelichting en overleg in het bestuur.

De jeugdspelers betalen overigens een extra bijdrage voor dit pasje.

Alle overige jeugdspelers, die dus niet in bovengenoemde genoemde regeling vallen, mogen niet inhangen. Niet op het pasje van een ouder en ook niet
op een Zomerbadminton-pasje.
De BCS spelerspasjes zijn persoongebonden en niet overdraagbaar.