Scheidsrechter gezocht


Leveringsplicht scheidsrechter of referee

Badminton Nederland verplicht de clubs om een scheidsrechter of een referee te leveren. Er staat een financiële sanctie op als een club niet aan deze plicht voldoet.
Voor onze vereniging geldt deze leveringsplicht met ingang van het seizoen 2020/2021.

De scheidsrechter of referee heeft de verplichting om minimaal 5 keer bij een competitiewedstrijd in de Bondscompetitie of een toernooi, waarvoor hij door Badminton Nederland is aangesteld, op te treden. Bij de toewijzing van wedstrijden en toernooien wordt door de bond zoveel als mogelijk nagestreefd dat het wedstrijden en toernooien in de regio zijn.

Opleiding tot scheidsrechter
De opleiding tot scheidsrechter kent een begeleidingstraject, dat bestaat uit twee fases. In de eerste fase dient een schriftelijke zelfstudiemodule gedaan te worden. Deze fase wordt afgerond met een schriftelijk examen. De tweede fase is een praktijkmodule, die afgesproken wordt met de beginnend scheidsrechter en dus altijd op maat is. De aspirant-scheidsrechter krijgt dan tevens een persoonlijke mentor. Het begeleidingstraject zal tijdens een toernooi worden afgesloten met een praktijkexamen. Als je ook hiervoor slaagt, ben je nationaal scheidsrechter en mag je zelfstandig als scheidsrechter optreden in de nationale competitie en bij toernooien: je geeft leiding aan een badmintonpartij.

Op 26 juni 2010 heeft de Jaarvergadering besloten dat een vereniging, om aan de leveringsplicht te voldoen, met ingang van het seizoen 2010-2011 in plaats van een scheidsrechter ook een referee kan laten opleiden en optreden. Daarmee wordt de keuze van het soort functionaris dus uitgebreid en hopelijk het vinden van kandidaten weer wat gemakkelijker.
Een actieve referee treedt per wedstrijdseizoen minimaal 5 keer op bij een competitiewedstrijd in de Bondscompetitie of een toernooi waarvoor hij door Badminton Nederland is aangesteld.

Opleiding tot referee
De opleiding tot referee kent eenzelfde traject als de opleiding tot scheidsrechter. Ook een eerste fase met zelfstudie, afgesloten met een examen. Hierop volgt de praktijkmodule op maat. Ook de aspirant-referee krijgt dan een persoonlijke mentor toegewezen. Deze tweede fase wordt afgesloten met een praktijkexamen, waarbij de beginnend referee (onder toezicht) het gehele traject van een toernooi doorloopt. Als dit ook met goed resultaat afgerond wordt, ben je nationaal referee en kun je bij een toernooi aangesteld worden als de eindverantwoordelijke Badminton Nederland-functionaris. Je hebt dan het recht van veto over de beslissingen van de wedstrijdleiding. Ook ben je de aangewezen persoon bij wie spelers en andere betrokkenen bij het toernooi in beroep moeten gaan bij geschillen.

Vergoeding
De vergoeding bedraagt € 50,- per keer dat je wordt opgeroepen om bij een wedstrijd of evenement aanwezig te zijn.

Interesse?
Meld je aan bij onze voorzitter (e-mail: voorzitter@bcschollevaar.nl ), dan verzorgen wij de inschrijving voor de opleiding.