Huisregels bij competitie thuiswedstrijden

 

Huisregels bij competitie thuiswedstrijden voor teambegeleiders, teamcaptains, spelers en ouders

 

In de regel zal er op de zaterdagochtend getraind worden door de niet-competitiegroep, dat betekent dat de banen reeds zijn opgezet.
De tegenstanders zijn uitgenodigd om reeds om 12.45 uur aanwezig te zijn, een kwartier voor aanvang van de wedstrijd. (De wedstrijden staan normaal gesproken om 13:00 uur gepland.)
Probeer daar waar mogelijk jullie tegenstanders op te vangen en vertel hen op welke baan er gespeeld gaat worden. Laat de kinderen zich netjes voorstellen.
Op de deuren naar de hal en de kleedkamers hangt een baanindeling waar de teams met hun tegenstanders gaan spelen. Als er wisselbanen zijn aangeduid, spreken de teambegeleiders in de loop van de wedstrijd af wie er wanneer op de wisselbaan speelt. De zaal is tot 17.00 uur gehuurd, dus let erop dat de wedstrijden voor die tijd gespeeld zijn.
 
Op zondag op 13:00 zullen de competitieteams zelf de banen op moeten zetten. Haal de sleutel van de rechtste kast, achterin de zaal waar ook ons badmintonbord staat, bij de balie van de receptie of aan de bar. De badmintonpaaltjes uit de grote voorraadkast, naast de judomatten en de korfbalpalen. De grote palen die in de grond moeten hangen linksom aan de muur. De netten liggen in ons bcs-afhangbord.
 
Voor aanvang is het verstandig om de banken achter banen weg te halen en tussen de banen in te zetten, dat is ook makkelijk voor de tellers.
De telmappen zijn in een tas in het materiaalhok (indien op slot: sleutel van BC Schollevaar bij receptie of bar op te halen).
Elke baan krijgt een telmap, deze moeten na afloop weer worden verzameld en opgeborgen worden.
Voor de BCS teams en hun tegenstanders worden sportdrankjes ter beschikking gesteld, deze staan in het materiaalhok en kunnen door de teambegeleiders zelf gepakt worden.
De teamcaptains hebben allemaal een koker shuttles gekregen met het teamnummer op de koker en de shuttles.
Geef je tegenstander een shuttle en de gelegenheid om in te slaan.
Verzamel na afloop je eigen shuttles!
 
De thuisspelende vereniging dient te zorgen voor tellers.
Alle partijen dienen geteld te worden, bij de oudere jeugd kunnen de spelers dat zelf.
Iedereen telt evenveel partijen, let erop dat niemand zich daaraan onttrekt. Voor de jongste jeugd is het handig als er ouders bij de kinderen gaan staan om te helpen tellen. De scheidsrechter/teller beslist. Bij geschillen over in of uit kan de teller beslissen om een let (punt opnieuw) te spelen.
Voor de teamspirit zou het helpen dat de teamleden elkaar aanmoedigen wanneer ze zelf niet spelen.
 
BCS heeft een gedragscode, deze staat op onze website vermeld.
We zien graag dat onze jeugd zich sportief gedraagt, dus geen scheldpartijen, niet gooien met attributen (racket of flesjes). De kinderen mogen door de teambegeleider daarop worden aangesproken.
Voor de teambegeleiders en de ouders geldt dat ook zij BC Schollevaar vertegenwoordigen.
Dat houdt in dat zij zich ook conformeren aan onze gedragscode.
Bij disputen of onenigheden: probeer dit niet zelf op te lossen, maar meld dit aan een van de commissieleden (bij thuiswedstrijden) of geef dit na afloop door aan David van Alten (onze competitieleider) en wij zorgen wel voor een afhandeling of doorkoppeling van de klacht naar de bond toe.
Ouders en meegereisde fans dienen op de tribunes plaats te nemen.
Alleen de teambegeleider begeeft zich bij het team en de wedstrijdbaan.
Laat het begeleiden en het coachen over aan de teambegeleider en de eventuele aanwezige trainers.
De teambegeleider zorgt voor een ordelijk en sportief verloop van de wedstrijden.
 
Na afloop dient het wedstrijdformulier door de teamcaptains getekend en ingeleverd te worden bij een van de commissieleden.
Bij thuiswedstrijden dient de zaal opgeruimd te worden. Banken moeten weer teruggezet te worden. De netten horen in de bak van het afhangbord, dat in of naast de kast staat. De grote en kleine palen horen op de daarvoor aangegeven plekken in het materiaalhok.
Afval, zoals lege flesjes, bananenschillen e.d. dienen weggegooid te worden.
Ook hier kan de jeugd een handje bij helpen.